RSS
środa, 23 sierpnia 2017, 235 dzień roku, imieniny Apolinarego, Miły, Róży
www.powiat-chelmno.pl
Znajdujesz się w: Start / Konkursy
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Związek Powiatów Polskich

Konkursy

 
2016-01-05

Powiatowy Konkurs "Sołectwo przyjazne środowisku"

Ogłoszenie o konkursie
„Sołectwo przyjazne środowisku”

Starostwo Powiatowe w Chełmnie
zaprasza sołectwa z terenu powiatu chełmińskiego do wzięcia udziału
w Powiatowym Konkursie” Sołectwo przyjazne środowisku”.


Celem Konkursu jest wyłonienie spośród uczestników, sołectw wykazujących szczególną aktywność w zakresie ochrony środowiska, ukazanie różnorodności podejmowanych w powiecie działań na rzecz ochrony środowiska, kształtowanie postaw współodpowiedzialności mieszkańców za środowisko naturalne, inspirowanie aktywności mieszkańców wsi w zakresie dbałości o estetykę sołectwa, podniesienia walorów turystyczno-rekreacyjnych miejscowości, zwiększenie troski o stan środowiska naturalnego.

REGULAMIN
Powiatowego Konkursu „Sołectwo przyjazne środowisku”

I ORGANIZATOR
1. Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu w Chełmnie.
2. Nad przebiegiem konkursu czuwa Komisja Konkursowa.

II UCZESTNICY
Konkurs skierowany jest do sołectw powiatu chełmińskiego.
 
III CELE KONKURSU
Celem Konkursu jest:
- wyłonienie spośród uczestników, sołectw wykazujących szczególną aktywność w zakresie ochrony środowiska,
- ukazanie różnorodności podejmowanych w powiecie działań na rzecz ochrony środowiska,
- kształtowanie postaw współodpowiedzialności mieszkańców za środowisko naturalne,
- inspirowanie aktywności mieszkańców wsi w zakresie dbałości o estetykę sołectwa, podniesienia walorów turystyczno-rekreacyjnych miejscowości,

IV SKŁAD KOMISJI
- przedstawiciel Zarządu Powiatu – przewodniczący Komisji,
- przedstawiciel Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Chełmińskiego – członek Komisji,
- naczelnik Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Środowiska – członek Komisji,
- inspektor ds. ochrony środowiska – członek Komisji,
- podinspektor ds. ochrony środowiska – członek Komisji.

V ORGANIZACJA
1. Przedmiotem oceny są przedsięwzięcia proekologiczne, zrealizowane w 2016 r. (nie można składać projektów zgłoszonych w ubiegłych latach), w zakresie:
- urządzania i utrzymywania terenów wypoczynkowych,
- urządzania i utrzymania terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków,
- urządzania ścieżek dydaktycznych (ekologicznych),
- konserwacji pomników przyrody,
- segregacji odpadów i odzysku surowców wtórnych,
- zagospodarowania zbiorników i cieków wodnych,
- działań służących małej retencji,
- realizowania inwestycji termoizolacyjnych,
- ograniczania emisji poprzez wymianę kotłowni,
- działań związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii,
- edukacji ekologicznej mieszkańców sołectwa, propagowania działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju,
- innych przedsięwzięć w zakresie ochrony powietrza, powierzchni ziemi, przyrody i krajobrazu, ochrony wód, ochrony przed hałasem.
2. Przy realizacji przedsięwzięć polegających na wykonaniu budowli lub urządzeń oraz porządkowaniu terenów zielonych należy wziąć pod uwagę ewentualną koniczność uzyskania stosownych zezwoleń na realizację wyżej wymienionych przedsięwzięć.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie, przez sołtysa lub radę sołecką, w Starostwie Powiatowym w Chełmnie, w terminie do dnia 3 października 2016 r., opisu przedsięwzięcia, z tytułem: Powiatowy Konkurs „Sołectwo przyjazne środowisku”.
4. W zgłoszeniu należy podać: dane wnioskodawcy (nazwę sołectwa, adres i telefon), nazwę przedsięwzięcia oraz jego szczegółowy opis, zawierający:
- motywy realizacji przedsięwzięcia,
- osoby uczestniczące w przedsięwzięciu,
- wpływ przedsięwzięcia na środowisko lokalne,
- zasięg działania i trwałość przedsięwzięcia,
- efekt ekologiczny zadania.
5. Do zgłoszenia należy dołączyć fotografie, obrazujące dane zagadnienie, zarówno sprzed rozpoczęcia, jak i po wykonaniu przedsięwzięcia oraz ewentualne zezwolenia na realizacje przedsięwzięć.
6. Każde sołectwo może złożyć jeden projekt.
7. Komisja zastrzega możliwość przeprowadzenia przeglądu w terenie zgłoszonych przedsięwzięć.
8. Przedstawione przedsięwzięcie powinno być zrealizowane w okresie od dnia 2 stycznia do dnia 30 września 2016 r.

VI PROCEDURY OCENY PRAC KONKURSOWYCH
1. Oceny przedsięwzięcia dokonuje się na podstawie informacji zawartych w zgłoszeniu.
2. Ocenie podlega:
- oryginalność i nowoczesność zaprezentowanych działań,
- skuteczność działań, ich użyteczność oraz możliwość wykorzystania przez inne sołectwa,
- skala aktywizacji mieszkańców,
- trwałość przedsięwzięcia,
- skala oddziaływania przedsięwzięcia,
- wymiar ekologiczny.
3. Wyłonienie laureatów oraz ogłoszenie wyników nastąpi w terminie do dnia 2 listopada 2016 r. O terminie i miejscu wręczenia nagród sołectwa zostaną powiadomione na piśmie.
4. Nagrody przeznaczone zostaną na cele sołectwa określone przez Radę Sołecką.

zamieścił: Dariusz Banach
 
BIP
ESP
Karty usług
Videorelacje
Fotogalerie
Archiwum wiadomości
Prognoza pogody
Starostwo Powiatowe w Chełmnie, ul. Harcerska 1, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie
tel.: +48 56 677 24 10, fax: +48 56 677 24 21, email: starostwo@powiat-chelmno.pl, http://www.powiat-chelmno.pl
NIP: 875-13-51-230, Regon: 871123202
Jesteś 342685
osobą, która odwiedza
ten portal
   Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x