RSS
środa, 16 sierpnia 2017, 228 dzień roku, imieniny Joachima, Nory, Stefana
www.powiat-chelmno.pl
Znajdujesz się w: Start / Organizacje pozarządowe / Wykaz organizacji pozarządowych / Fundacje
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Związek Powiatów Polskich

Fundacje

 

1. Fundacja „Europejskie Centrum Wymiany Młodzieży im. Kurta Schumachera w Chełmnie”
 ul. Gen. J. Jastrzębskiego 5, 86-200 Chełmno
tel. 56 679 02 30, www.ecwm.chdk.pl  e-mail: fundacja.ecwm@chdk.pl 

Celem fundacji jest:
a) prowadzenie działań w zakresie współpracy i wymiany młodzieżowej,
b) budowa i prowadzenie Europejskiego Centrum Wymiany Młodzieży w Chełmnie,
c) propagowanie idei demokracji
d) działalność propagatorsko – informacyjna w dziedzinie upowszechniania wśród młodzieży idei międzynarodowej współpracy i przyjaźni, walki z przejawami rasizmu, przemocy, protestu przeciwko wojnie oraz wspieranie idei pokojowego współistnienia narodów.

2. Fundacja Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Nasz Dom”
ul. Dominikańska 40, 86-200 Chełmno

Celem fundacji jest działalność pożytku publicznego polegająca na:
a) wspieraniu działań opiekuńczo-rehabilitacyjnych oraz wychowawczych z uwzględnieniem zachowań pro-zdrowotnych u osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz przewlekle somatycznie chorych, przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Chełmnie,
b) wspieraniu osób niepełnosprawnych spoza wymienionego Domu jeśli środki finansowe Fundacji na to pozwolą.

3. Fundacja Form i Kształtów
Kałdus 16, 86-200 Chełmno 
www.formyiksztalty.pl, e-ail:fundacja@formyiksztalty.pl

Celem fundacji jest tworzenie i promowanie nowych zjawisk w kulturze w Polsce i na świecie, a w tym:
a) zwiększenie obecności kultury polskiej na świecie,
b) zwiększenie obecności kultury innych krajów w Polsce,
c) inicjowanie przedsięwzięć służących rozwojowi kultury,
d) promowanie i informowanie o owych zjawiskach w kulturze i sztuce światowej,
e) pobudzanie twórczego ruchu w środowiskach nieprofesjonalnych twórców,
f) tworzenie warunków dla rozwoju twórczości młodego pokolenia,
g) promowanie współdziałania środowiska artystycznego oraz animatorów kultury z samorządem terytorialnym, sektorem publicznym i gospodarczym.

4. Fundacja „Lepsze Jutro”
Trzebcz Szlachecki 18, 86-253 Kijewo Królewskie

Fundacja została ustanowiona w celu prowadzenia i wspierania działań służących rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych oraz wyrównywania szans rozwoju osobistego, zawodowego, społecznego i kulturalnego ludzi w każdym wieku.

5. Fundacja „Rozwijać Talenty”
ul. Słowackiego 1, 86-200 Chełmno
tel. 56 686 32 73
www.klig.pl, http://rozwijaćtalenty.pl/ ,  e-mail: klig@neostrada.pl

Celem fundacji jest wspieranie uczniów zdolnych, a pochodzących z zubożałych rodzin, jak również działanie na rzecz rozwoju Katolickiego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego Księży Pallotynów w Chełmnie.

6. Fundacja „Dla Dziecka”
ul. Dworcowa 38, 86-200 Chełmno

Celem fundacji jest wspieranie dzieci pochodzących z zubożałych rodzin parafii p.w.św. Józefa w Chełmnie, a przynależących do wspólnot: Świetlica im. Św. Wincentego Pallottiego, Oaza lub Służba Liturgiczna przy Parafii Księży Pallotynów w Chełmnie.

7. Fundacja „Rodzina Przymierza”
ul. Rynek 25/3, 86-200 Chełmno

Celem fundacji jest opieka i pomoc potrzebującym, przede wszystkim samotnym rodzicom, niepełnosprawnym i bezdomnym.
 
8. Fundacja Muzeum Ziemi Chełmińskiej
Rynek 28 – Ratusz, 86-200 Chełmno
tel./fax  56 686 16 41
 
Celem fundacji jest gromadzenie środków i dofinansowywanie działalności Muzeum Ziemi Chełmińskiej.  Fundacja prowadzi również zakupy książek i muzealiów dla Muzeum Ziemi Chełmińskiej poprzez udział w aukcjach antykwarycznych, zakupy w desach, sklepach kolekcjonerskich i od osób prywatnych.

9. Fundacja „Centrum Dialogu Kultur” im. Jakuba Kołasa
ul. Podgórna 16, 86-200 Chełmno
tel: +48 604 51 85 66, fax: +48 56 676 02 92
e-mail:
fundacja@fcdk.pl, strona internetowa: www.fcdk.pl

Celem Fundacji jest:
a) popieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, a zwłaszcza działalności kulturalnej, oświatowej, społecznej i informacyjnej oraz zbliżenia narodów i państw,
b) inicjowanie i wspieranie współpracy międzynarodowej pomiędzy organizacjami młodzieżowymi,
c) działanie na rzecz ochrony i zachowania europejskiego dziedzictwa kulturowego,
d) pozyskiwanie i animowanie społeczeństwa do czynnego uczestnictwa we współczesnym życiu kulturalnym oraz propagowanie idei kultywowania lokalnych tradycji,
e) wspomaganie rozwoju regionu Ziemi Chełmińskiej poprzez promocję samozatrudnienia i przedsiębiorczości;
f) działalność charytatywna.

10. Fundacja Na Rzecz Chełmna i Ziemi Chełmińskiej
ul. Grudziądzka 29/4, 86-200 Chełmno

Cele działania:
a) opieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego, a zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej na rzecz rozwoju rynku, przedsiębiorczości i demokracji w powiecie chełmińskim,
b) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
c) rozwój gospodarki w różnych jej branżach dzięki wykorzystaniu innowacji technologicznych, informacyjnych, komunikacyjnych w tym sieci Internet,
d) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwoju i współpracy miedzy społeczeństwami,
e) wspieranie ochrony i promocji zdrowia,
f) wspieranie ratownictwa i ochrony ludności,
g) działania na rzecz pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
h) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
i) działalność charytatywna,
j) działalność na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży,
k) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
l) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
m) działania na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży,
n) podniesienie poziomu wykształcenia dzieci i młodzieży,
o) wspieranie i rozwój młodzieży uzdolnionej naukowo,
p) działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji ziemi chełmińskiej,
q) podtrzymywanie tradycji narodowej,
r) wspieranie turystyki i krajoznawstwa,
s) przeciwdziałanie patologiom społecznym,
t) działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz obronności państwa,
u) działania na rzecz promocji i organizacji wolontariatu,
v) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
w) wspieranie i rozwój młodych artystów,
x) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie celów fundacji wymienionych w § 6 pkt 1-23 statutu fundacji.

Dorota Beska
BIP
ESP
Karty usług
Videorelacje
Fotogalerie
Archiwum wiadomości
Prognoza pogody
Starostwo Powiatowe w Chełmnie, ul. Harcerska 1, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie
tel.: +48 56 677 24 10, fax: +48 56 677 24 21, email: starostwo@powiat-chelmno.pl, http://www.powiat-chelmno.pl
NIP: 875-13-51-230, Regon: 871123202
Jesteś 341377
osobą, która odwiedza
ten portal
   Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x